Advies

Webinar Sustainable Finance - Samenvatting

Om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te bereiken, heeft de EU de afgelopen jaren diverse richtlijnen en regelgeving ontwikkeld. Hierin is voor financiële instellingen een belangrijke rol weggelegd. TOSCA heeft, in samenwerking met Fidet op 25 juni het webinar Sustainable Finance georganiseerd, waarin we nadere toelichting hebben gegeven op diverse ontwikkelingen en wat die beteken voor financiële instellingen.

 • EU Action Plan on Sustainable Finance
  De EU heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld, en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat op veel verschillende fronten transities in gang moeten worden gezet, hetgeen tot grote financieringsbehoefte leidt. De EU heeft het Action plan ontwikkeld voor de financiële sector om hen te laten fungeren  als vliegwiel voor de energietransitie.
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 
  Naast het in kaart brengen van de klimaat-gerelateerde risico’s, is er ook aandacht besteed aan de kansen die de transitie naar een emissievrije economie bieden en op welke gebieden deze te behalen zijn. Daarnaast hebben we de diverse stappen doorlopen voor het uitvoeren van scenario-analyses. Deze analyses geven een goed inzicht in wat een onderneming te doen staat om binnen de grens van 2 graden en bij voorkeur 1,5 graden opwarming te blijven. De uitkomst hiervan zal in een aantal gevallen tot ingrijpende maatregelen leiden, zoals radicale aanpassingen in de strategie of het bedrijfsmodel. De EU wil via een aanpassing van de NFRD beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen verplichten om de aanbevelingen gericht op toelichtingen van de TCFD over te nemen.
 • EU Taxonomy 
  We hebben toelichting gegeven op de opbouw van dit classificatiesysteem voor duurzame activiteiten en de diverse aanbevelingen uit het eindrapport van maart 2020 van de Technical Expert Group (TEG). De implicaties hiervan voor financiële instellingen en bedrijven, en de tijdlijn waarbinnen gerapporteerd moet worden, zijn besproken. Duidelijk is dat de ambities hoog zijn en dat ook hier een stimulans van uit zal gaan om de transitie te versnellen.
 • Non Financial Reporting Directive (NFRD)
  In dit onderdeel zijn we vooral ingegaan op de tekortkomingen die naar aanleiding van een grote consultatieronde zijn benoemd en de te verwachten veranderingen die daaruit voortvloeien. Belangrijke aandachtspunten zijn dubbele materialiteit, outcome, impact en risico’s.

We zijn ons er terdege van bewust dat, hoewel de opbouw van zowel de TCFD, EU Taxonomy en NFRD logisch zijn, de implementatie in praktijk niet eenvoudig zal zijn. We raden dan ook aan om vooral op tijd te beginnen, stap voor stap, en kwalitatieve toelichtingen op te nemen, waar kwantitatief nog niet mogelijk is.

© 2016-2024

Akkoord

Fidet maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.