Wat wij zien

Onze mensen, visie en werkwijze staan geheel in dienst van uw ambities, om de uitdagingen van nu het hoofd te bieden.

Door de NBA-VRC zijn acht bepalende trends voor de toekomst van de financiële functie gedefinieerd. Per trend zien wij de volgende invloed op de agenda van de CFO:

Disruptie

Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Bestaande businessmodellen verouderen. De CFO heeft als taak om nieuwe business modellen te onderzoeken, de CEO te voorzien van advies over de impact van disrupties in zijn markt en de financials klaar te stomen hoe om te gaan met continue innovatie.

Nieuwe organisatievormen

Vernieuwende en meer complexe manieren van werken of organisatievormen ontstaan zoals het werken binnen netwerkstructuren en outsourcing. De CFO opereert niet meer in afzondering van de rest van de organisatie, maar staat in continue verbinding met al zijn stakeholders, intern en extern. Dit vergt van de medewerkers binnen de financiële kolom dat zij flexibel kunnen anticiperen op continue veranderingen.

Big data

Big data is zowel een kans als een uitdaging voor de financiële professional. Bij veel organisaties is de data nog niet op orde. Tegelijkertijd biedt hoogwaardig datamanagement een concurrentievoordeel, doordat de CFO meer inzicht heeft in trends en beter voorspellingen kan doen.

Globalisering

De effecten van globalisering zijn niet meer weg te denken. Door digitale netwerken ontstaan nieuwe financiële structuren. Daarnaast is de economische, politieke, sociale en technologische verwevenheid van organisaties met de buitenwereld groot. Dit vergt van de CFO dat hij meerdere scenario’s heeft klaarliggen om hierop te anticiperen.

Maatschappij

Onze maatschappij is kritisch, wil geen verrassingen, eist transparantie en er is meer vraag naar verantwoording. Ook duurzaamheid speelt hierbij een rol. Juist de CFO, die bekend is met risico management, verantwoording afleggen en het monitoren van data kan een cruciale bijdrage leveren aan de maatschappelijke relevante van de organisatie.

Duurzaamheid

Organisaties moeten verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten. Daartoe behoort het milieu, maar ook sociale en economische factoren. Duurzaamheidsaspecten hebben invloed op het bestaansrecht van organisatie en daarmee ook op de waarde van de organisatie. Integrated reporting is een voorbeeld hoe de CFO op dit onderwerp toegevoegde waarde kan leveren.

Social media

Media, traditioneel en social, bepalen in toenemende mate de agenda van de CFO. Hierbij gaat het niet alleen om het transparant en pro actief benaderen van de stakeholders van de organisatie, maar soms ook om de juiste input te leveren in geval van crisismanagement.

Regeldruk

De hoeveelheid regelgeving en mate van toezicht op organisaties neemt nog steeds toe. De CFO ervaart dit ook, en moet hierbij enerzijds compliant zijn en anderzijds een eigen koers uitstippelen hoe 'in control' te zijn.

 

© 2016-2024

Akkoord

Fidet maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.