De Fidetter

De Fidetter onderscheidt zich door de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn beroep en loopbaan. Dit gaat over soft skills, manier van werken, houding en gedrag. Op basis van het visiedocument van de NBA worden vijf persoonlijkheidsfactoren onderscheiden waarover alle Fidetters beschikken:

 

1. Business & Contextueel Awareness

Fidetters kenmerken zich door een sterke ‘outside in’ gerichte houding, het vermogen relevante externe ontwikkelingen te onderkennen en te vertalen naar strategie en bedrijfsvoering. Ook het helder voor ogen hebben met welke stakeholders de opdrachtgever van doen heeft, het belang daarvan te onderkennen en indien nodig het managen daarvan.

2. Integrerend Vermogen

De financieel professional van de toekomst – de Fidetter - beschikt over het vermogen om uitdagingen binnen zijn specifieke werkgebied en externe ontwikkelingen met elkaar te integreren.

3. Ontwikkelingsgericht

De regie over de eigen carrière, de ‘drive’ jezelf verder te ontwikkelen en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen is wat de Fidetter drijft. Een goed lerend vermogen is noodzakelijk. Niet alleen op kennis van het financiële vakgebied, maar ook het hebben van soft skills.

4. Finance Leadership

Het hebben van impact, het uitstralen van gezag en trots als financieel deskundig vakman in de organisatie van de opdrachtgever, daar gaat het om bij finance leadership. Overtuigend communiceren en presenteren hoort daarbij. Wat daartoe ook behoort is het hebben van een antenne voor de reactie op voorstellen en ontwikkelingen en daarop kunnen anticiperen. Maar ook kunnen functioneren binnen de afdeling van de opdrachtgever en samenwerking met alle stakeholders is van belang.

5. Moreel Kompas

Fidetters beschikken over een moreel kompas op het terrein van ethische dilemma’s. Aan de ene kant deel uitmaken van de organisatie en vanuit deze rol actief meewerken en adviseren. En aan de andere kant, vanuit een objectieve rol, zaken aan de orde durven stellen en vasthoudend optreden. Een positief kritische instelling en het kunnen stellen van de juiste vragen is wat de Fidetter kenmerkt.

Fidetters laten een voetspoor na in de financiële sector.

© 2016-2024

Akkoord

Fidet maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.